BİYOGRAFİ

Haydar Baş Kimdir!

Haydar Baş Kimdir!

Prof. Dr. Haydar Baş Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon’da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam Ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır. 13 yıl Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevinde bulundu. Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş’ın hayatından bazı kesitler şöyledir: a) Mefkûreci Öğretmenler Derneği’nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır. b) Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl ticaret liselerinde ve İmam Hatip liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır. c) 13 yıl Bakü Devlet Üniversitesi’nde “Profesör” unvanıyla öğretim görevinde bulundu. d) İPA A.Ş.’nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür. e) BAŞ Şirketler Grubu’nun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.’nin ve BAŞ Isı Sanayi’nin kurucusudur. f) Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur. g) Milli Basın Kurultaylarını tertip eden Basın Kurulu’nun başkanıdır. h) Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkanı’dır. Kendisi Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir. Prof. Dr. Haydar Baş’ın görüşleri ve tezleri dünyada ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerde lisansüstü tezlere ve akademik araştırmalara konu edilmiştir. * Illinois Üniversitesi (University of Illinois at Urbana- Champaign) IntensiveEnglish Institute “Prof. Dr. Haydar BAŞ” Urbana-2001 * Dallas Üniversitesi İşletme Fakültesi. “An Alternative Prescription to the IMF’s Model for Economic Growth in Turkey (IMF Metoduna Alternatif Olarak Türkiye’deki Ekonomik Büyümeye bir Reçete)” Dallas-2002 * ODTÜ (Saciology of Religion Fall Semester 1993 İCMAL, 1993) * Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü (Haydar Baş’a Göre İdeal İnsan ve İdeal İnsanın Topluma Yansıması, 1999) * Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Prof. Dr. Haydar Baş ve Tasavvuf, 1993) * Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Prof. Dr. Haydar Baş’ın Tasavvufî Görüşleri,1997) Sayın Baş’ın belki de tüm dünyaya mâl olmuş en önemli tezi ise, kapitalizmin kuralları altında ezilen halkların tek kurtuluşu olarak gösterilen Milli Ekonomi Modeli (MEM)’dir. Bu model tüketime dayalı ilk ve tek analiz olmasının yanında, sürekli büyümeyi sağlaması, adil gelir dağılımını temin etmesi ve işsizliği ortadan kaldırması ile de dünyada ilklere imza atan bir ekonomi modelidir. İlki İstanbul’da olmak üzere, Azerbaycan’da, Almanya’da ve dört kez de Bursa’da gerçekleştirilen yedi uluslararası ekonomi kongresiyle bu tez dünyaya tanıtıldı. Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet-Milli Devlet Kongreleri: 1) Birinci Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 26-27 Kasım 2005, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı ve Cevahir Otel Oditoryum’unda… 2) İkinci Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 25-26 Mart 2006, Bakü, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nde… 3) Üçüncü Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 30-31 Mart 2007, Almanya’nın Heildelberg şehrinde… 4) Dördüncü Uluslararası Sosyal Devlet-Milli Devlet Kongresi, 19-20 Nisan 2008, Bursa Ovaakça Belediyesi Kongre Salonu’nda… 5) Beşinci Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 18 Ekim 2008, Bursa Ovaakça Belediyesi Kongre Salonu’nda… 6) Altıncı Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi (Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Buhran ve Çıkış Yolları), 08 Şubat 2009, Bursa Ovaakça Belediyesi Kongre Salonu’nda… 7) Yedinci Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi, 24 Ocak 2010, Bursa Ovaakça Belediyesi Kongre Salonu’nda… Yapılan bu uluslararası kongrelerde yerli ve yabancı 400’ü aşkın bilim adamı Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet-Milli Devlet eserleri hakkında tebliğler sundular ve ABD’de mortgage kriziyle başlayan küresel kriz döneminde 100’ü aşkın ülke Milli Ekonomi Modeli’nin çözüm projelerinden istifade ettiler. Bu kongreleri takip eden yüzlerce ekonomist Milli Ekonomi Model’ini, kapitalizmin sona erdiği günümüzde tek kurtuluş yolu olarak ilan etmişlerdir. Tezin mimarı Sayın Baş, Azerbaycan’da yapılan kongrede tüm katılımcı ilim adamlarının oyu ile Nobel’e aday gösterilmiştir. Milli Ekonomi Modeli, kapitalizm ve sosyalizmin yanında üçüncü büyük tez olarak iktisat literatürüne geçmiştir. Model, aşağıda adlarını verdiğimiz 11 uluslararası internet sitesinde dünyada geçerli iktisat modelleri arasında yer almaktadır. 1- All Experts//en.allex perts.com. (The New York Times’ın sahip olduğu site). 2- //lap.eu/economic_system AEuropen Direct Navigation website 3- //en.wikipedia.org (Dünyanın en büyük ansiklopedisi). 4- //yawiki.org yawikitionary.com web dictionary 5- //en.wikivisual.com 6- //www.avoo.com 7- //www.halfvalue.com 8- //1bx.com/en/economic system 9- www.Gourt.com (gourt the home off all knowledge), İngiltere merkezli 10- www.kerala.com(Hindistan merkezli) 11- www.knowledgehunter.info Prof. Dr. Haydar Baş, yurt dışındaki araştırma ve düşünce kuruluşlarında otuzun üzerinde ödüle layık görülmüştür. Verilen uluslararası ödüllerden bazıları şunlardır: 1- Dünya Barışına, İnsan Haklarına ve Ekonomiye katkılarından ötürü verilen Saygın Liderlik Ödülü. 2- İnsan Haklarına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı verilen Şeref Sertifika Bu sertifika Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından verilmiştir. 3- “1994 Zirvede Kim Kimdir” Ödülü. Bu sertifika Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından yılda bir kere, belli sahada hizmet veren sadece bir ilim Adamına verilmektedir. 4- Modern Ekonomik Görüşe hizmetlerinden dolayı verilen Uluslararası Liyakat Topluluğu sertifikası. Bu ödül Uluslararası Biyografi Merkezi’nce verilmiştir. 5- İletişim Endüstrisine katkılarından dolayı verilen Saygın Liderlik Ödülü. Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından layık görülmüştür. 6- Uluslararası Araştırmacı Üyelik Ödülü. Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından Verilen bu madalya, yapmış olduğu bilimsel araştırmalar ve modern ekonomik görüşe olan hizmetleri nedeniyle enstitünün araştırmacı üyesi olduğunu belgelemektedir. 7- Uluslararası Liyakat Topluluğu Excellantia (Mükemmel Şahsiyet) Ödülü. Bu ödül bulundukları ülkelerde Uluslararası Biyografi Merkezi’ni yaşamları, Şahsiyetleri ve sosyal ilişkileri ile temsil eden ilim adamlarına verilmektedir. Fikir ve tezlerindeki bilimsel tutarlılığı ve isabeti, tarihi süreç içerisinde her zaman müşahede edilen Sayın Baş’ın, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle alakalı bazı önemli çıkışları şunlardır: Prof. Dr. Haydar Baş, “Milli Birlik ve Beraberliğin Temel Unsurları” isimli Konferanslar dizisiyle Türkiye’de ve Avrupa’da milli birlik ve beraberliğin önemini anlatmıştır. Türkiye’nin AB üyeliğinin çokça gündem edildiği 1980’li yıllarda akademik çevrelerin ve iş dünyasının kesin gözüyle baktığı üyeliğimiz ile ilgili olarak, yalnızca Sayın Baş farklı bir yorumda bulunmuştur. 1986 yılında Berlin’de “AB Topluluğu bizi aralarına kabul etmeyecektir” tezini savunmuştur. 90’lı yılların başında ülkemizdeki politikacılar ve aydınlar, Gümrük Birliği’ne girişimizi bir zafer olarak gösterirken; Prof. Dr. Haydar Baş, “AB’ye girmeden, Gümrük Birliği’ne dâhil olmak Türkiye’nin aleyhinedir” demiştir. Her yıl katlanarak artan oranlarda dış ticaret açığı veren ülkemiz, Gümrük Birliği’nden dolayı milyarlarca dolar zarar etmiştir. Özellikle 2000 yılından sonra kronikleşen ekonomik kriz ve enflasyon ortamından çıkışı IMF ve Dünya Bankası’nın talimatları ve kredileri ile aşma çabasındaki siyasi iradeye tek yanıt da Prof. Dr. Haydar Baş’tan gelmiştir: “Mevcut ekonomi politikalarıyla enflasyonun düşmesi mümkün değildir. Bu gidişatla Türkiye’yi batıracaklar. Türk coğrafyasını pazarlık konusu haline getirecekler.” Ülkemizin siyasi ve iktisadi talepler doğrultusunda bugün taşındığı nokta Prof. Dr. Haydar Baş’ın tespitleriyle aynı istikamettedir. Amerika’nın 1991 yılındaki Irak çıkarmasında, o tarihte “Bu çıkarma her ne kadar Irak’a yapılıyorsa da nihai hedef Türkiye’yi parçalamaya yöneliktir” şeklinde ikazda bulunmuştur. Bugün hayata geçirilen ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nden maksat da budur. İslam coğrafyasını ele geçirmek, Türkiye coğrafyasını parçalamaktır. Son dönemde, özellikle ülkemizin siyasi, kültürel ve stratejik kuşatma altına alınması, ekonomik kriz ve çıkış yolları üzerine eserler veren Prof. Dr. Haydar Baş’ın basılmış ve basılmakta olan eserleri şunlardır: 1- Milli Ekonomi Modeli ve Kalkınma Projeleri 2- Sosyal Devlet – Milli Devlet. 3- Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler 4- Niçin Türkiye? 5- Hikmetin Sırları 6- Yaşayan Kur’an: Sünnet 7- Din Tahripçilerine Kur’an-ı Kerim’in Cevabı 8- Veda Hutbesinde İnsan Hakları 9- İslam’da Zikir 10- Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed-I 11- Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed-II 12- Makâlât 13- Mektûbât 14- İslam ve Mevlana 15- İslam’da Tevhit 16- İman ve İnsan 17- İslam’da Kadın Hakları 18- Dua ve Evrad 19- Haccın Hikmetleri 20- İnsan-ı Kâmil ve Nefs Mertebeleri 21- Hıristiyanlık ve Yahudilik 22- Birliğe Doğru 23- Veda Hutbesi ve Evrensel Beyanname 24- Nefs Terbiyesi 25- Varoluşun Gayesi: Zikrullah 26- Dar Bölge Yaygın Kalkınma Modeli 27- Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (Genişletilmiş Yeni Baskı İki Cilt) 28- İmam Ali 29- Hz. Fâtıma 30- İmam Hasan 31- İmam Hüseyin 32- İmam Câfer-i Sâdık 33- İmam Zeynelâbidin 34- İmam Rıza 35- İmam Muhammed Bâkır 36- Tevhid’in Merkezi Ehl-i Beyt 37- Hac 38- Kapitalizmin Tarihe Gömülüşü: Rusya Devlet Duma’sında Milli Ekonomi Modeli Sunumu 39- Tüm Gayretimiz Birlik ve Kardeşlik İçin 40- İmam Hasan el-Askerî ve İmam Mehdî 41- Dua ve Zikir Prof. Dr. Haydar Baş’ın sunduğu en büyük hizmetlerden birisi de yazmış olduğu 10 ciltlik Ehl-i Beyt Külliyatı ile bu çerçevede yapılan Ehl-i Beyt sempozyumlarıdır. Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında küresel oyuncuların Şii-Sünni, Alevi-Sünni çatışması çıkartmak istediği bir dönemde düzenlenen bu “birlik için Ehl-i Beyt sempozyumları” bütün küresel kirli oyunları bozmuştur. Ehl-i Beyt sempozyumları: 1) Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu, 22-23 Ekim 2011 Cumartesi-Pazar günü, Bursa Merinos Kongre Merkezi Orhangazi salonunda gerçekleştirildi. 2) İman ve Aşk Ocağı Ehl-i Beyt Gecesi, 25 Mart 2012 Pazar gecesi, İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 3) Birlik ve Beraberliğimiz İçin Ehl-i Beyt Sempozyumu, 13 Mayıs 2012 Pazar günü, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. 4) Birlik ve Beraberliğimiz İçin Ehl-i Beyt Sempozyumu, 24 Haziran 2012 Pazar günü, Nevşehir Hacı Betaş-ı Veli Kongre Merkezi’nde yapıldı.

KY: yenimesaj.com.tr

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

0 Paylaşımlar
Tweetle
Paylaş
Paylaş
Pin

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL