yazarlar

Yurtlar İçin MEB’den İzin Almak Zorunlu

Yurtlar İçin MEB’den İzin Almak Zorunlu

MEB’den ruhsat almayan yurtlar kapatılacak

MEB’den ruhsat almayan yurtlar kapatılacak
Yeni çıkarılan KHK ile her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak ruhsat olmadan yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’ye göre, 24 Mart 1950 tarihli ve 5661
sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun’a
yurt ve benzeri kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde
aranan şartlara yeni koşullar eklendi.

Buna göre, yurt ve benzeri kurumların kurucularında, ilgili kanunda
belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile devletin egemenlik
alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine
karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış
olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması gerekecek. Bu
kişilerde, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı veya bunlarla irtibatı olmaması şartı
aranacak.

Yapılan inceleme, soruşturma ve denetimlerle yurt ve benzeri kurumun
Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, mevzuatta
belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel
çalıştırması, barınma hizmetine ilişkin yükümlülük veya taahhütlerini yerine
getirmemesi, sözleşme veya taahhütnamelerinde usulsüzlük yapması, ilgili
yönetmelik, yönerge ve genelge hükümlerine aykırı fiillerde bulunması halinde
brüt asgari ücretin iki katı para cezası verilecek.

Ayrıca yurtların, kurum açma izninde belirlenen öğrenim düzeyi ve
cinsiyetine aykırı öğrenci barındırması, kayıt dışı öğrencileri veya öğrenci
olmayan kişileri barındırması, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi
halinde brüt asgari ücretin üç katı ceza uygulanacak.

Bu fiillerin tekrarı halinde, idari para cezası miktarı, belirlenen
para cezası miktarlarının 5 katı olarak uygulanacak. Fiillerin 3’üncü kez
tekrarlanması halinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
iptal edilecek.

Kurum açma izninde belirlenen amaç dışında kullanılması ve
yönetmelikle düzenlenen şartları yerine getirmeden kapatılması hallerinin
tespitinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal
edilecek.

– RUHSATLAR MEB’DEN ALINACAK

Yurt ve benzeri kurumlar, ortaokul, ortaöğrenim ve yükseköğrenim
öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla açılacak ve bu kanun ile 25 Ağustos
2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 13’üncü maddesine göre iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı alacak.Haberin devamı için tıklayın

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

0 Paylaşımlar
Tweetle
Paylaş
Paylaş
Pin

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL