GENEL

GÜZELAVRAT OTU NEDİR?NE İŞE YARAR!

GÜZEL AVRAT OTU NEDİR? Son zamanlarda ıspanak zehirlenmeleri ile gündeme gelen”güzel avrat otu”nedir ne işe yarar? Antikolinerjik zehirlenme zamanında tanınmadığında ölümcül klinik tablo oluşturabilmektedir. Atropa belladonna Linnaeus (L.), antikolinerjik etkiyle..

GÜZELAVRAT OTU NEDİR?NE İŞE YARAR!

GÜZEL AVRAT OTU NEDİR?

Son zamanlarda ıspanak zehirlenmeleri ile gündeme gelen”güzel avrat otu”nedir ne işe yarar?

Antikolinerjik zehirlenme zamanında tanınmadığında ölümcül klinik tablo oluşturabilmektedir. Atropa belladonna Linnaeus (L.), antikolinerjik etkiyle zehirlenme yapar. Bu yazıda bu bitkinin alımı sonucu zehirlenme gelişen bir olgu sunulmuştur. Altmış dört yaşında erkek hasta, bulantı, kusma, baş ağrısı, anlamsız konuşma, çarpıntı, vücudunda ve yüzünde kızarma ve idrar yapamama şikayetleriyle acil servisimize getirildi. Fizik muayenesinde hipertansiyon, ateş, taşikardi, midriazis, yüzünde kızarıklık ve ağız mukozasında kuruluk olduğu tespit edildi. Lökositoz dışında laboratuar bulgularında herhangi bir anormallik yoktu. Hastada antikolinerjik semptom ve bulguların varlığı ve hikayesinde de şikayetlerinin bir bitki alımından sonra başlamış olması nedeniyle zehirlenme düşünüldü. Daha sonra getirtilen bitkinin Atropa belladonna L. olduğu anlaşıldı. Fizostigmin olmadığından hastanın tedavisine konservatif olarak yaklaşıldı. Gastrik lavaj uygulandıktan sonra, aktif kömür başlandı. Hasta monitorize edildi ve ajitasyonu benzodiazepin ile kontrol altına alındı. Hipertermisi için de periferik soğutma uygulandı. Üriner retansiyonu idrar sondası ile giderildi. Sonuç olarak, ajitasyonu veya konfüzyonu olup zor konuşan ve dilate pupiller ile birlikte ateşi, antikolinerjik zehirlenme bulguları olan hastalarda Atropa belladonna L. ile zehirlenmenin de düşünülmesi ve zamanında müdahalenin hayati önem taşıyacağı bilinmelidir. taksonomik olarak solanaceae familyasında yer alan, bodur ağaç olarak genellikle çorak ve taşlık zeminde yetişen bir bitkidir. Çiçekleri yeşilimsi-mor, yaprakları oval ve küçük sulu meyveleri siyah renkte ve yuvarlakçadır (Resim 1,2). İçerdiği etkin kimyasal madde 1809 yılında izole edilmiş ve 1819 yılından itibaren de alkaloid olarak sınıflandırılmıştır. Bitkinin bütün kısımları alkaloid içerir. Ancak en yüksek alkaloid içeriği olgun meyve ve yeşil yapraklarındadır. Bu kimyasallar parasempatik postganglionik muskarinik reseptörleri ve santral sinir sisteminde asetilkolinin bağlanma yerini kompetitif olarak bloke eder. Atropa belladonna L. ile zehirlenme hem çocuklarda hem de erişkinlerde bildirilmiştir (1,2). Bu vakalarda antikolinerjik sendroma ait bulgular ön plandadır. Atropa belladonna L. ile zehirlenme durumunda görülen belirti ve bulgular Tablo 1’de görülmektedir. Bu yazıda, bir olgu nedeniyle, akut Atropa belladonna L. intoksikasyonuna bağlı klinik ve laboratuar bulguları literatür bilgileri ışığında gözden geçirilerek dikkate sunuldu. Olgu Altmış dört yaşında erkek hasta, bulantı, kusma, baş ağrısı, anlamsız konuşma, çarpıntı, vücudunda *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD (HematolojiBD), VAN **Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD (Gastroenteroloji BD), VAN Yazışma adresi: Dr. Cengiz DEMİR Y.Y.Ü. Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları AD, VAN ve yüzünde kızarma ve idrar yapamama şikayetleriyle acil servisimize getirildi. Fizik muayenesinde kan basıncı 180/110 mmHg, nabız: 110/dak., solunum sayısı: 26/dak. ve ateş: 38.8 ºC idi. Yüzünde kızarıklık ve ağız mukozası kuru olan olguda midriazis (oda ışığında 6-7 mm. pupil çapı), taşikardi, solunum seslerinde kabalaşma ve ekspiryumda ronküsler vardı. Ayrıca glob vezikal tespit edildi. Barsak sesleri hipoaktif idi. Ajitasyonu olan olgunun nörolojik muayenesinde ek bir özellik yoktur.Bununla birlikte Güzelavrat otu ilaç sanayisinde kullanılmaktadır.olduğu gibi yemek son derece tehlikelidir.kesin zehirlenmelere sebebiyet verebilir.genellikle ıspanak benzeri bit bitki olduğundan iyi seçilmeyen ıspanak ile yemeğimize karışabilmektedir.ıspanak alanların ıspanağı titizlikle yabancı otlardan arındırması önerilmektedir. verilmektedir.samsunhaberci.com

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL