SİYASET HABER'LERİ

ABDURRAHMAN BAŞKAN : SAVUNMA SANAYİMİZ ADETA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

MHP’li Antalya Millet Vekili Abdurrahman Başkan Tütkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı kouşmada,savunma sanayimizin gelişmesine vurgu yaptı

Print Friendly, PDF & Email

ABDURRAHMAN BAŞKAN : SAVUNMA SANAYİMİZ ADETA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

MHP’li Antalya Millet Vekili Abdurrahman Başkan Tütkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı kouşmada,savunma sanayimizin gelişmesine vurgu yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Savunma Sanayii alanında yaşanan gelişmelerin Türkiye açısından göz kamaştırdığını bildirirken, Türkiye’nin bugün olduğu gibi gelecekte de milli savunma sanayii noktasında parmakla gösterilen ülkeler arasında olacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çağı yakalayan ve geleceğe ışık tutan muazzam yatırımlarına dikkat çeken MHP’li Başkan, “Savunma Sanayimizdeki gelişmeler de göz kamaştırmaktadır. Türkiye’yi bölgesel ve küresel ölçekte bir güç haline getiren savunma sanayi atılımları ve yatırımları vatanımız ve milletimiz adına ciddi bir kazanımdır” dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen “Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerine MHP Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, teklifle endüstri bölgelerinin daha işlevsel hale getirilmesinin Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını, istihdam ve üretim merkezi olan sanayi alanlarının oluşturulması ve söz konusu alanlara nitelikli yatırımcıları hızlı bir şeklide çekmenin amaçlandığını ifade etti.

Amasra’daki maden ocağında şehit olan 41 madencimizi rahmetle anarak sözlerine başlayan ve rahmet dileyen MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, TBMM Genel Kurulu’nda özetle şunları söyledi:

YENİ BİR SANAYİ BÖLGESİ MODELİ

“Endüstri bölgeleri; özellikle yatırım miktarı yüksek, alan ihtiyacı fazla ve ülkemizin dış ticaret açığını kapatmaya yönelik yatırımların ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni bir sanayi bölgesi modelidir.

Bu model ile harita, imar planları, altyapı ve üstyapı projelerinin yanı sıra yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı gibi birçok izin ve ruhsat da Sanayii ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmaktadır.

Ayrıca tüm bu izin ve onaylar bedelsiz olarak ilgili bakanlıkça yapılmakta olup, büyük ölçekli yatırımcıların bürokratik süreçleri kolaylaştırılmaktadır.

Endüstri bölgelerimizde, sanayicilerimize sunulan ortak altyapı hizmetleriyle, üretim, girdi maliyetleri azalmakta, sanayicilerimizin rekabet edebilme gücü ise artmaktadır.

Böylece sanayicilerimiz arasında birlikte olmaktan ve birlikte hareket etmekten kaynaklanan olumlu etkileşimlerle bölge ve sanayiciler kendini geliştirmekte, bu da ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

BÜROKRATİK SÜRECİN KOLAYLAŞTIRILMASINI ÖNERDİ

Konuşmasının bu bölümde bir sanayici olarak endüstri bölgelerinin yatırımcılar için cazip olmasına da dikkat çeken MHP’li Abdurrahman Başkan, endüstri bölgeleri ile yerli ve yabancı yatırımcıların planlı ve altyapısı hazır bölgelerde gerekli izin ve onaylarını en kısa sürede alarak faaliyete geçmelerinin hedeflendiğine dikkat çekti.

Endüstri bölgelerindeki birçok izin ve ruhsatın doğrudan hiçbir harç bedeli alınmadan doğrudan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmesi halinde, bürokratik sürecin de hızlandırılıp kolaylaştırılacağını ifade eden MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Endüstri bölgelerindeki anonim şirket statüsündeki ‘Yönetici Şirket’ modeli dünyadaki başarılı sanayi bölgelerine benzer bir şekilde alanın profesyonel bir şekilde yönetilip işletilmesini sağlamaktadır.

Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan veya bulunmayan arazilerin gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilebilmesi ile de özellikle bürokratik işlemlerin fazlalığı ve uzunluğu ile arazi ediniminde yaşanan zorluklardan dolayı teknolojik yenilenmesini gerçekleştiremeyen ve yeterli kapasite artırımına gidemeyen büyük ölçekli yatırımcıların önünü açmayı hedeflemektedir.

Bugün itibariyle 2018 yılından bu yana 4 yılda ilan edilen Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinin sorumluluğundaki 16 özel endüstri bölgesi bu uygulamanın başarısının en önemli göstergesidir.

TEKLİF, ENDÜSTRİ BÖLGELERİNİ CAZİP HALE GETİRECEK

Bu nedenle bir bölümü tam kapasite ile faaliyette bulunan ve bir bölümü de proje ve inşaat aşamasında olan endüstri bölgelerinden elde edilen deneyimler doğrultusunda 4737 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve ilave hükümlerin getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu amaçla hazırlanan ve görüşmekte olduğumuz teklif ile büyük ölçekli ve entegre yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlayan endüstri bölgeleri yatırımcılar ve bölge yönetimleri için çok daha cazip hale getirilmiştir olacak.

MHP’NİN 2018 SEÇİM BEYANNAMESİNDEKİ HEDEFLERİ HATIRLATTI

Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi 24 Haziran 2018 seçim beyannamemizde de konuyu özetleyerek şu ifadelere yer vermiştir.

‘Büyüme, istihdam ve ihracat kapasiteleri yüksek olan sektörlerde katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ağırlık verilerek ithalat bağımlılığını azaltacak ve yerli imkânları harekete geçirecek sanayi yatırımları desteklenmelidir.’

Bu nedenle görüşmekte olduğumuz bu konun teklifiyle endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi özellikle elektrik, doğalgaz su vb. altyapı ihtiyaçlarını tek durak ofis mantığı ile doğrudan endüstri bölgesi yönetimleri aracılığıyla karşılayabilmesi, daha uygun fiyatla, daha sağlıklı ve sürekli enerji temin edebilmesi için düzenleme yapılmıştır.

Bürokrasinin azaltılması, iş ve işlemlerin hızlandırılarak sanayi alanlarının bir an önce üretime kazandırılması amacıyla ilave alanın mevcut ilan edilen endüstri bölgesinden büyük olmaması kaydıyla ilgili bakanlıkça belirlenebilmesi sağlanmaktadır.

Hazırlanan bu teklif sayesinde; Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırma amacına ulaşmaya yönelik bugüne kadar ciddi katkılar sağlayan endüstri bölgeleri uygulamalarına bundan sonra artan bir ivme ile desteklenmesine devam edileceğini belirtmek istiyorum.

SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bununla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çağı yakalayan, geleceğe ışık tutan muazzam yatırımlarına ek olarak Savunma Sanayimizdeki gelişmeler de göz kamaştırmaktadır.

Türkiye’yi bölgesel ve küresel ölçekte bir güç haline getiren savunma sanayi atılımları ve yatırımları vatanımız ve milletimiz adına ciddi bir kazanımdır.

Son olarak yerli imkânlarla geliştirilen, 561 kilometre menzili olan ve geçtiğimiz günlerde atış denemesi Rize’de yapılan Tayfun adlı balistik füzenin önemi ve anlamı hepimizin malumudur.

Yerli ve milli sanayi ve teknoloji hamleleri için bu uğurda özveri ve fedakârlık destanları yazarak böylesi büyük savunma sanayi hamleleri yapan vatan evlatlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Öyle umut ediyorum ki Türkiye bugün olduğu gibi yarın da milli savunma sanayi noktasında parmakla gösterilen ülkeler arasında olacaktır.

TURİZMDE ANTALYA REKOR KIRIYOR

TBMM Genel Kurulundaki konuşmasının son bölümünde seçim bölgesi Antalya’da başta turizm olmak üzere yaşanan güzel gelişmelere de dikkat çeken MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, şunları söyledi:

“Büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Güneşin ve turizm başkenti olan Antalya’mız her yıl olduğu gibi bu yılda turizm noktasında büyük bir başarı sağlamıştır.

2021 yılı verilerine göre ülkemizde 30 milyon turist ağırlarken bunun 9 milyondan fazlasına Antalya ev sahipliği yapmıştır.

2022 yılına geldiğimizde ise Antalya’mıza 1 Ocak-16 Ekim tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 12 milyon 42 bin 468 olarak gerçekleşti.

İnşallah yılsonunda 2019 yılında ki 15 milyon 280 bin turist sayısını geçerek covid-19 sonrası için turizm de yeni bir rekor kırmış olacağız.

Antalya bir turizm şehri olmasının yanı sıra ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden başında gelmekte ve yurt dışı ihracatta da kendi rekorunu her yıl egale ederek büyümektedir.

Antalya’mızın Ocak-Eylül dönemi kapsayan 9 aylık toplam ihracatı yüzde 10.7 artışla 1 milyar 500 milyon 442 bin dolara yükselmiş olup, Sanayi sektörü yüzde 23’lük artışla 429 milyon 481 bin dolar, madencilik sektörü ise yüzde 30’a yakın artışla 301 milyon 248 bin dolar olmuştur.

Ayrıca gerçekleşen 9 aylık toplam ihracatın yüzde 51.2’sini tarım, yüzde 28.6’sını sanayi, yüzde 20.2’sini madencilik sektörü oluşturmaktadır.

Yine 9 aylık ihracatta Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 21.4’ü, süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 46.9’u tarım ve gıda ihracatının yüzde 3.1’i, şehrimizin bereketli topraklarında gerçekleştirmiştir.”

ALİYA İZZETBEGOVİÇ’İ UNUTMADI

Konuşmamın sonunda; ‘’Bizi toprağa gömdüler, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı’’ diyen Bosna Hersek direnişinin sembol ismi ve ilk Cumhurbaşkanı Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in şu sözleriyle tamamlamak istiyorum:

‘Bir kelimeyi hiç aklınızdan çıkarmayın. Devletin ne kadar önemli olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Devletsiz bir millet boşluğa düşer, rüzgârda savrulup gider.’

Bunun örneklerini Suriye, Irak Libya’da gördüğümüz hatırlatarak.; büyük devlet adamı Aliya İzzetbegoviç’i vefatının 19. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyor genel kurulu saygıyla selamlıyorum.”

HABERİN KAYNAĞI İÇİN TIKLAYIN

Print Friendly, PDF & Email

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

0 Paylaşımlar
Tweetle
Paylaş
Paylaş
Pin

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL