SİYASET HABER'LERİ

Erhan Usta “Ekonomik Reçeteyi” Açıkladı!

Erhan Usta “Ekonomik Reçeteyi” Açıkladı!

Pazartesi günü 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinin görüşmeleri başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta TBMM Genel Kurulunda 2018 yılı merkezî yönetim bütçesinin tümü üzerine konuştu. İlk günkü oturumda bütçenin tümü üzerinde Erhan Usta’nın yanı sıra; Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve HDP’li vekiller konuştu.

Konuşmasına “İç ve dış siyasi ortamın, gelişmelerin ekonomi üzerinde olumsuz tesirleri vardır. Türkiye kuşatılmaya çalışılmaktadır. Böyle bir ortamda sorunların üzerinde durmaktan ziyade çözüm önerilerinin üzerinde durmayı, milletimize ümit verecek politikaları ortaya koymayı milli bir duruş olarak görüyorum” diyerek başlayan Usta, Türkiye ekonomisinin sorunlarının çözümünü 9 başlıkta sıraladı:

“Ekonomideki belirsizlikleri azaltmak, beklentileri olumluya çevirmek”
Piyasalara ve yatırımcılara vermemiz gereken en önemli mesaj; sorunları doğru tespit ettiğimizi ve bu sorunları çözecek siyasi ve bürokratik iradenin varlığını göstermektir.

Devlet yönetiminde “iyi yönetim ilkelerini” en üst düzeyde hâkim kılmalıyız.
Politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcılığı artırmak, saydamlık, hesap verme sorumluluğu, kamuda “emaneti ehline teslim etme” ilkesinden ödün vermemek, adalet sistemimizi güçlendirmek ve “hukukun üstünlüğü ”nün sağlanması olmalıdır.

Ekonomimizin en önemli sorunlarından “verimlilik düzeyi”dir.

Verimlilik artışı için tarım sektörünün yanı sıra sanayi sektöründe de firma ölçeği çok önemlidir. Firmaları büyütecek önlemler alınmalıdır, özel programlarla teşvik edilmelidir. Anadolu’daki firmalarının miras yoluyla bölünmesinin önüne geçilmelidir. İşgücünün eğitim düzeyini ve niteliğini artıracak önlemler alınmalıdır.

Türkiye ciddi kuşatma altındaysa “ekonomik güvenlik” üzerinde durulmalıdır.
Dış finansmana bu kadar bağımlı bir ülke ekonomik güvenlik açısından risk altındadır. Rezervlerimiz kısa vadeli yükümlülüklerimizi karşılamaya yetmemektedir. Orta ve uzun dönemde bu miktarı azaltmamız gerekmektedir. Bu da kaynaklarımızı gelir yaratan alanlara tahsis etmekle olur. Büyük dış finansman gerektiren yeni projelere başlamak konusu mutlaka gözden geçirilmelidir.

Ekonomi genelinde “kaynak tahsisinde çarpıklık” var
Kaynaklar büyük ölçüde verimli ve üretken olmayan alanlara gidiyor. Bu da üretim ve ihracatımızı olumsuz etkiliyor. İnşaat üzerinden büyüme modeli terkedilmelidir. Buna devletin müdahale etmesi gerekiyor. Rant vergisi mutlaka getirilmelidir. Rant vergisi yolsuzlukla mücadelede de, kentleşme sorunlarının çözümünde de bize yardımcı olacaktır.

Türkiye “Orta gelir tuzağından” mutlaka çıkarılmalıdır
Reform nitelikli işler yapılması gerekmektedir. Okul öncesi eğitime katılım ve eğitimin kalitesinin arttırılması, günü birlik politikalardan vazgeçilerek, uzun vadeli bir bakışımızın olması gerekmektedir.

Enflasyonun Aşağı Çekilmesi ve Fiyat İstikrarının sağlanması gerekmektedir
Fiyat istikrarı olmaksızın finansal istikrar ve sürdürülebilir refah artışı sağlanamaz. Enflasyonla mücadele için para ve maliye politikamızı bir miktar daha sıkılaştırmak kaçınılmaz olmuştur. Sorunların kalıcı çözümü konuşmamızda önerdiğimiz reformlardır.

İstihdam ve İşgücü Piyasası

İstihdam üzerindeki vergi yükleri azaltılmalıdır. Kalıcı istihdam sağlamayan, verimliliği tartışılır olan ama maliyeti yüksek bir kısım İş-Kur programları gözden geçirilmelidir. Müktesep haklar korunarak kıdem tazminatı meselesi mutlaka çözülmelidir. Mesleksizlik sorunu çözülmeli, kadınların işgücü piyasasına girmesinin önündeki engeller kaldırılmalı ve istihdamı caydırmayan bir sosyal transfer/yardım sistemi uygulanmalıdır.

Kamu Maliyesi
Kamu açıkları son iki yılda tekrar artma eğilimine girmiştir. Meclisin bütçe hakkı ihlal edilmemelidir. Mali disiplini vergi oranlarını artırarak değil, vergi tabanını genişleterek ve harcamaları kısarak sağlanmalıdır. Kolaycılığa kaçılmamalıdır. Gelir üzerinden alınan vergiler tahsilatını artırmak zorunluluğu vardır. Sermaye kazançlarının daha fazla vergilendirilmesi gerekmektedir. Geçerliliğini veya önceliğini yitirmiş harcama programlarına son verilmelidir.

DOĞRU YÖNETİM, DOĞRU ORGANİZASYON TÜRKİYE’NİN MESELELERİNİ ÇÖZECEKTİR
Bütün bu önerilerimiz; ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artıracaktır. İş ortamını düzeltecektir. Yolsuzluk algısını azaltacaktır. Bu da daha fazla gelir daha fazla istihdam daha fazla refah demektir diyen Usta, “ Sonuç olarak; iç siyasette, dış politikada ve doğru gördüğümüz diğer politikalarda Hükümeti nasıl destekliyorsak, yukarıda bahsettiğim reform ve politika önerilerinde de Hükümeti desteklemeye hazırız. Türk milleti her şeyin en iyisine layıktır. Türkiye’yi daha müreffeh bir ülke yapacak alt yapıya sahibiz. Doğru yönetim, doğru organizasyon Türkiye’nin meselelerini çözecektir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

0 Paylaşımlar
Tweetle
Paylaş
Paylaş
Pin

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL